Prakrti je cestou k vlastním kořenům

Program Celoroční školy Prakrti

4. září 2008 v 4:18 | Tom
Osnovy celoroční školy Prakrti jógy - stupeň II.

První víkend

pátek
Posvátný zvuk Zrození, uvolňování první stupeň
sobota
detoxikační dechová seance, Dynamická meditace
sestava Zrození
imunitní brány Ruka - noha, Harmonizace čaker s tvarovým rezonátorem, Kundalini meditace
meditace
neděle
detoxikační dechová seance, Dynamická meditace
sestava Zrození

Druhý víkend

pátek
Posvátný zvuk Probuzení, uvolňování druhého stupně, sestava Zrození - opakování
sobota
sestava Zrození, Dynamická meditace
Dynamická dechová seance
Imunitní body Hřbet ruky - nárt, Dotyková seance hlavy, rezonátor s účinkem oddělujícím
meditace
neděle
sestava Zrození, Dynamická meditace
Dynamická dechová seance
Třetí víkend
pátek
Posvátný zvuk Vědomí, uvolňování třetího stupně, Dynamická dechová seance - opakování
sobota
Dynamická dechová seance, Dynamická meditace
Sestava Mládí - 1. část
Imun. brány Chodidlo-dlaň, Dotyk. seance přední části těla, rezonátor s účinkem spojujícím
Zasvěcení
neděle
Dynamická dechová seance, Dynamická meditace
Sestava Mládí - 1. část

Čtvrtý víkend

pátek
Posvátný zvuk koloběhu života a smrti, Pohybová seance 1. st., Sestava Mládí 1.část - opak.
sobota
Sestava Mládí 1. část, Dynamická meditace
Sestava Mládí 2. část
Mistrovské body na centrální ose, Dotyková seance zadní části těla, Kundalini meditace
Meditace
neděle
Sestava Mládí celá, Dynamická meditace
Sestava Mládí celá

Pátý víkend

pátek
Posvátný zvuk kosmické vibrace, Pohybová seance 2. st., Sestava Mládí - opakování
sobota
Dechová seance čaker, Dynamická meditace
Sestava Věčný život 1. část
Typy Prakrti a stanovení svého typu jako konstituce, Plná seance, Kundalini meditace
Meditace
neděle
Dechová seance čaker, Dynamická meditace
Sestava Věčný život 1. část

Šestý víkend

pátek
Mantra Kosmické extáze, Pohybová seance 3. st., Sestava Věčný život 1. část - opak.
sobota
Sestava Věčný život 1. část, Dynamická meditace
Sestava Věčný život 2. část
Tyty Prakrti a tendence k nemocem, celostní způsob léčení nemocí, Plná seance jako ošetření
Dechová seance Usmíření, Zasvěcení
neděle
Sestava Věčný život celá, Dynamická meditace
Sestava Věčný život celá
Sedmý víkend - může být prodloužený nebo jako součást soustředění
pátek
Mantra Kosmické extáze, Sestava Věčný život, Seance Usmíření
sobota
Během celého dne proběhne komplex technik Prakrti jógy:
Posvátný zvuk Vysvobození z koloběhu života
Detoxikační dechová seance
Sestava Zrození
Dynamická dechová seance
Sestava Mládí
Posvátný zvuk kosmické vibrace
Dechová seance Měsíc/Slunce
Sestava Věčný život
Dechová seance Usmíření
Mantra kosmické extáze
neděle
Dynamická meditace
Sharing
 

Témata Celoroční školy Prakrti

4. září 2008 v 4:17 | Tom

Celoroční škola Prakrti jógy se skládá z následujících tréninků:

Trénink 1 Posvátný zvuk - prvotní tvoření

Posvátný zvuk působící na úrovni jemněhmotné vibrace ladí obě mozkové hemisféry a spojuje hlavu a tělo, mysl, emoce, vědomí do jednoho harmo-nického celku. Posvátný zvuk používá jemněhmotnou sílu Prakrti, která spojuje dva protiklady (např. mužský a ženský princip). Tak jak u atomu rozlišujeme tři částice - proton, elektron a neutron - tak Prakrti rozeznává nejen sílu Jinu a Jangu, ale také třetí sílu neutrinu, která spojuje protiklady. Podle starodávných tradic tento zvuk vede k harmonickému prožití života a k osvobození z koloběhu života a smrti. Tento trénink se duchovně váže k archetypu prvotního tvoření.


Trénik 2 Detoxikační dechová seance - zplození

Dech je základem života. Detoxikační dechová seance stimuluje základní detoxikační systém lidského těla. Je to podpora přirozeného očistného procesu, který organismus zná, ale zároveň na něj pozapoměl. Tato dechová seance stimuluje organismus k očistě od jedů a infekcí. Duchovně se váže k archetypu zplození, a proto se člověk rovněž očišťuje od emocí a ener-getických disbalancí, které mohly vzniknout při jeho zplození.


Trénink 3 Sestava Zrození - prenatální život

Jedná se o program 21ti cviků, resp. cvičebních miniprogramů, které na sebe navazují. Tato sestava aktivizuje energetiku páteře, srovnává páteř tělesně včetně šlachosvalového napojení. Zahrnuje protahovací i uvolňující prvky, ale například také Solární pumpu, což je dynamický prvek, který tělo pomocí dechu a pohybu nabíjí životní energií. Součástí sestavy je i tlaková stimulace čaker, která ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí a uvádí do harmonie hormonální proces. Každé z 21ti cvičení je možné cvičit samostatně jako malý cvičební program, ale jako celek má duchovní vztah k archetypu prenatálního života. Zde působí jednak jako nápravné a rozvojové cvičení páteře, ale i čistí od ataku toxinů z matčina těla, které se přes zárodek zbavuje svých jedů a infekcí. Sestava rovněž čistí emoce a emocionální zranění, která vznikají v prenatálním životě.


Trénink 4 Dynamická dechová seance - porod

Dynamická dechová seance uvádí do harmonie síly Jinu a Jangu a síly Neu-trina, srovnává zadní a přední část těla a schopnost vzpřímení těla. Člověk je při Dynamické dechové seanci uveden do stavu, ve kterém se minulost, přítomnost a budoucnost vyrovnává a člověk vnímá především časoprostor tady a teď. Dynamická dechová seance je hlubinná antistresová technika se zaměřením na pánev. Zde se nacházejí nejčastější energetické bloky. Ty Dynamická dechová seance rozpouští. Duchovně má vztah k archetypu porodu, kde léčí hluboké strachy a emocionální bolesti spojené s porodem a narozením.


Trénink 5 Sestava Mládí - dětství, sexualita

Tato sestava je sestavou jedenácti cviků, resp. cvičebních programů. Všechny cviky jsou spojené s dechem a probouzejí sílu mládí. Mládí se chápe široce jako dětství, ve kterém je organismus schopen rychlého rozvoje, ale také jako období ranné sexuality. Sestava využívá přirozené rytmy člověka. Krátkodobý rytmus orgánových hodin, ale i dlouhodobý rytmus životních etap člověka. Orgánově sestava probouzí energetiku plic a tlustého střeva, žaludku a sleziny, slinivky. Dochází k očistě těchto orgánů a souvisejících tkání. Dýchání, příjem a zpracování potravin je tímto pozitivně ovlivněno. Sestava využívá protažení a uvolnění a rovněž má dynamické prvky. Dynamizujícím prvkem je Pumpa Kobra-pes, která doslova pumpuje energii do celého těla, aktivuje čakry a stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí, hlavně štítnou žlázu, nadled-vinky a hypofýzu. Pumpa Kobra-pes pumpuje životní energii do plicního a slezino-slinivkového okruhu. Tím startuje energetiku Jangu, sestava má pozitivní vliv na sexualitu člověka. Duchovně se váže na archetyp dětství a dospívání, jsou stimulovány mužské a ženské hormony, které mají vazbu na omlazující efekt.


Trénink 6 Kosmická vibrace - přechodový rituál

Posvátný zvuk kosmické vibrace umožnuje naladění člověka do stavu nového vědomí. Tento stav je jemněhmotná úroveň dospělosti člověka. Člověka spojeného se sebou, člověka úplného a sebeuvědomělého, člověka osvobozeného od nadbytečných dramat. Duchovně tento trénink odpovídá archetypu přechodového rituálu, kde umírá dítě a zrodí se dospělý.


Trénink 7 Dechová seance Měsíc/Slunce - partnerské vztahy

Dechová seance spojuje polarity v člověku a využívá síly Prakrti a třetího prvku Neutrina. Duchovně se váže na archetyp partnerských vztahů. Trénink čistí aspekty polarit a čaker a povzbuzuje jejich energetiku.Trénink 8 Sestava Věčný život - dospělost

Sestava je hluboká sofistikovaná sestava 21ti cviků nebo cvičebních programů. Každý z nich může být samostatným malým tréninkem a jako celek tvoří ucelený systém. Sestava podporuje jinovou složku člověka jako je dlouhodobost, vytrvalost, trpělivost. Je výborná proti stresu a pracovnímu vyhoření a lidskému odcizení. Na tělesné úrovni chrání a procvičuje ty části těla, které jsou chronicky dlouhodobě zatěžovány: bedra, kyčle, krk. Zbavuje tělesného napětí v organismu a uvolňuje tělo jako celek. Udržuje rovnováhu zad a hrudi, beder a břicha, pánve a nohou, ramen a hlavy. Cviky jsou částečně protahovací, částečně reflexivní, využívající oživující reakci organismu. Užitečné je spojení dynamického cviku a uvolnění. Takovými dynamickými cviky jsou Břišní pumpa a Pánevní pumpa, která aktivuje hluboký zdroj lidské energie a podporuje vytrvalost a trpělivost. Sestava řídí a udržuje energetiku srdce a ledvin, tenkého střeva a močového měchýře, udržuje vztah elementu ohně a vody. Sestava udržuje kondici mozku a míchy a nervový systém jako celek. Jinově drží elementy větru a horka v organismu. Sestava ochraňuje a podporuje játra a žlučník a udržuje v chodu detoxikační systém organismu. Zcitlivuje člověka a jeho vědomí, takže se stane pozorným strážcem svého zdraví. Duchovně se sestava váže na archetyp dospělého člověka, na lidskou moudrost a zralost. Člověk této sestavy probouzí klidnou cestou v sobě moudrého rádce.


Trénink 9 Dechová seance Usmíření - smrt

Jedná se o hluboké tělesné uvolnění a spojení s elementem země. Seance hluboce člověka uvolňuje a harmonizuje. Před jakoukoliv aktivitou se člověk může ponořit do sebe a spojit se se zemí. Člověk pak v sobě nachází pravdu, poctivost a ryzost. Z duchovního hlediska se jedná o archetyp smrti, člověk se zbavuje nejniternějších strachů ze svého zániku, doslova zemře před smrtí, ale tako smrt je pohádková "mrtvá voda", ze které vše živé opět naroste. Seance je spojením uvolněného pohybu a dýchání a pozornosti.


Trénink 10 Mantra kosmické extáze

Tato mantra nás přivádí k vnímání člověka a jeho osudu, člověka a jeho údělu za hranici hmoty. Je to druh přijetí života po smrti a přijetí života v esenci. Bytí v této esenci je klidný extatický zážitek.
Škola Prakrti jógy zahrnuje dva celostní tréninky, které nemají specifickou vazbu na konkrétní archetyp:


Trénink 11 Imunita

Naučíme se podstatu imunity a udržení svého zdraví a kondice. Seznámíme se s imunitními branami, mistrovskými body, které pomocí nervového systému a stimulace životní energie jsou výborným nástrojem pro udržování imunity.


Trénink 12 Prakrti typ

Rozeznáme deset přirozených typů člověka a tendence toho kterého typu k tělesné i duševní poruše. Naučíme se vytestovat svůj vlastní typ, poznat svoji tendenci k tělesné nebo duševní nemoci. Poznáme celostní způsob života zahrnující vhodnou lidskou aktivitu, stravování, použití např. koření nebo bylin, kterými udržíme svůj vlastní typ v harmonickém řádu.
Škola Prakrti jógy opět jako základ používá meditační programy. Jedná se zvláště o Dynamickou meditaci a Kundalini, které jsou dle potřeby doplněny dalšími meditacemi. Do programu jsou zařazovány i programy metodické, které nejsou přímo tématem školy, ale které téma školy podporují.

Kursy Prakrti

4. září 2008 v 4:14 | Tom

PRAKRTI-unikátní systém osobního rozvoje

Meditační centrum v Lažánkách u Brna
Termíny víkendových kursů (volně navazující, možno se zúčastnit jednotlivě):
17.-19. října 2008 Brno
28.-30. listopadu 2008 Brno
Příspěvek za jeden víkendový kurs je 1.980 Kč, záloha 700 Kč
V ceně je vždy program, ubytování ve společných prostorech, čaj
V roce 2009 probíhají základní kursy v Lažánkách, paralelně s celoroční školou Prakrti.
V Lažánkách je zdarma k dispozici zdarma též vegetariánská strava 3x denně; vaří naše výborná kuchařka Alenka.
Termíny celoroční školy Prakrti
23.-25. ledna 2009 Lažánky
20.-22. února 2009 Lažánky
13.-15. března 2009 Lažánky
17.- 19. dubna 2009 Lažánky
22.- 24. května 2009 Lažánky
19.-21. dubna 2009 Lažánky
Příspěvek za celou školu činí 8.980 Kč
V ceně je kromé ubytování též vegetariánská strava 3x denně
Další informace a přihlášení
www.sugama.cz
info@sugama.cz
608708996 (Agni), 605276871 (Tomáš)
 


Reflexe ze srpnového Prakrti

15. srpna 2008 v 8:09 | Tom
Na srpnovém kursu Prakrti v Lažánkách se nás sešlo celých 33. Zdá se, že to bylo šťastné číslo, protože kurs se vydařil. Zde jsou některé ohlasy účastníků:
Bezpečí, důvěra
Klid, mír uvolnění, lehkost
Zbourané zdi ega
Pohyb energie, točení
Harmonie, energie, tělo, vibrace
Doprožití třináct let staré záležitosti
Proud energie jménem NADĚJE
Uvolnění, energie, otevřenost, částečné zbavení obvyklých stereotypů
Harmonizace duše a lečení těla
Zvědavost, touha, přitažlivost
Objevilo se něco nového, ale přineslo to s sebou dost únavy
Únava, uvolněné tělo
Částečné uvolnění bloků jak psychických tak tělesných, uvolnění bloku v křížové oblasti. Cítím více toku energie než dřív. Zprůchodnění cest.
Pocit uvolnění, bezpečí a důvěry
Jsem na cestě
Vibrace, posílení pozitivního přístupu k sobě
Nemám větu
Jednoduchý způsob jak pomoct energii srovnat tělo
Stabilita, důvěra, zklidnění, hluboký prožitek jemných i silných vibrací, sounáležitost
Uvědomění si svého těla. Zbavení se napětí. Posunutí centra mé bytosti z hlavy do hrudníku.
Pro mě to bylo uvnitřnění, cesta k sobě a objevování nových pocitů a aspektů sebe sama. Čím dál tím víc se mi zjevuje cesta a já víc vím, kam jdu. Děkuji

Reflexe z červnového Prakrti

30. června 2008 v 5:39 | Tom
Mezi šestým a osmým červnem proběhlo v Lažánkách setkání Prakrti. Tady jsou reflexe účastníků:
Ráno, pokud se dokopu cvičit [domácí cvičení Prakrti jógy], probudím se, a jsem celé dopoledne svěží a plná energie, normálně jsem do 10 hod duševně nepoužitelná... Taky mě o hodně míň bolí záda ... Taky jsem se přistihla, že už nechodím tak shrbená a mám víc optimismu... Jinak se mi moc nedaří rezonovat prá, s vámi všemi to šlo samo...
Cviky prakrti vnímám jako ozdravné pro moje tělo
Při cvičení - hlavně druhá část - jsem cítila natažení zad a záda cítím pořád - bolest.
Mnoho energie - rozproudění
Hluboké pocíténí energie, tělo se rovná a bolí, únava, radost.
Dotyková seance, solárko - super.
Po pvních dvou meditacích jsem byla unavená, měla jsem pocit, že to bylo poprvé. Všechny techniky Prakrti byly úžasné - vibrace mě uváděly úplně do transu, přióze se uvolnilo tělo a mysl - cítila jsem hodně emocí. Nedělní dynamička byla úžasná - byla jsem v energii a nádherně jsem ji cítila, po meditaci jsem vůbec nebyla unavená. Moc jsem si celý víkend užila.
Při zpívání prá pocit "návratu domů" včetně záblesku vědomí, že tohle přece znám z minulosti. Celkově příjemná energie. Domnívám se, že cvičení budou přínosná pro můj zdravotní stav.
Víkend byl pro mě hodně silný a cítila jsem se taková chráněná a v bezpečí
Vitalizující, léčivá, kreativní
Dotyková seance - velmi příjemný pocit. Při spouštění rukou v pažích pocit tepla a chladu, příjemné brnění. Když mezi námi Igorek chodil a upravoval postoje a také můj, pocítila jsem uvědomění, že přijímám opravu postoje jako pomoc a ne vlastní selhání. Totální vibrace do celého těla, naprosto úžasné.

Co je Prakrti

14. dubna 2008 v 12:29 | Tom
Prakrti značí v sánskrtu základní životní energii, prasílu. Na úsvitu dějin dokázali lidé tuto energii všestranně a přirozeně využívat: posilovali a očišťovali se jejím posvátným působením, meditovali v tichu a klidu přírody, dostávali se do transu šamanskými praktikami, pěstovali různé rituály a cvičení, sbírali léčivé byliny, měli dostatek pohybu a fyzické práce. Bylo tomu tak všude na světě, bylo to prosté, jednoduché a při-rozené.
S tím, jak se ale lidstvo dále vyvíjelo a jak vznikaly první civilizace, začal se tento původní stav pozvolna měnit. Život jednotlivých lidí na planetě se odlišil a zároveň zkomplikoval; vzniklo mnoho nových problémů a zátěží.
Zároveň s tím se neuvěřitelně rozrůznily i metody léčby a osobního rozvoje, které se nabí-zely ku pomoci. Každá země a každá civilizace si vytvořila vlastní specifické techniky práce s člověkem a vlastní specifický, mnohdy velmi komplikovaný slovník.
Tento proces vrcholí v dnešní době, kdy je "civilizovaný" člověk na jedné straně zatížen jako dosud nikdy, na straně druhé však mnohdy jen těžko dokáže tuto situaci změnit, neboť jej mate ona neuvěřitelná spousta dostupných léčebných metod, které se navzájem různě prolínají, doplňují a popírají.
Jako živá reakce na tuto situaci vznikl systém Prakrti, jenž se s využitím pozitivních poznatků oněch několik tisíc let vývoje se navrací k původní jednoduchosti. Prakrti vybírá, s vědomou znalostí toho, co opravdu funguje, nejúčinnější způsoby práce s člověkem. Volí takové metody, které jsou jednoduché a srozumitelné, které odpovídají též člověku našeho času a místa, tedy současnému středoevropanovi.
Prakrti kombinuje práci s energií, aktivní i kli-dové meditace, práci s dechem, pohybová cvičení, masáže, jednoduchou diagnostiku, vyladění životo-správy a detoxikaci. Vytváří tak harmonický komplex, který je ve svém působení mnohem všestrannější a účinnější než jiné, jednostranně zaměřené systémy přírodní léčby.
Prakrti je systém založený na praxi. Zúročuje sílu a zkušenosti mnoha duchovních tradic světa a zároveň i mnohaleté zkušenosti z činnosti Medi-tačního centra v Lažánkách u Brna. Prakrti je systém praktický, proto i naše setkávání bude praktické: budeme poznávat Prakrti pomocí zvuku, pohybu, dechu, meditace - a tak budeme poznávat i sami sebe.

Kam dál